FinnEM 2022

Ilmatiet

Ilmatie-workshopissa käydään läpi ilmateidenhallinnan eri periaatteita ja tapoja, mukaan lukien ventilaattoreiden ja NIV:ien käyttö ja asetukset. Workshoppiin kuuluu lyhyt alkuluento ja tämän jälkeen jakaannumme simulaatioryhmiin. Lopuksi käydään läpi keissien haasteet sekä kootaan yhteen opitut asiat. Tarkoituksena käydä tapaukset läpi ilmateiden manuellista avaamisesta trakariin asti. 

Sopii kaikille ammattiryhmille, kukin tekee oman ammattinsa osan toimenpiteessä/simussa.

Kouluttajat

Jenny Takala

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, HUS
ja akuuttilääketieteen evl

Markus Lyyra

Yleislääketieteen erl, ensihoidon erityispätevyys, Kymsote Ensihoito

Milla Nisula

Anestesiologian ja tehohoidon erl, Porvoon sairaala

Anna Meuronen

Anestesiologian ja tehohoidon el, akuuttilääketieteen el, ylilääkäri, Porvoon Sairaala

Workshopista saa todistuksen ja erikoistuville lääkäreille haemme erikoistumispisteitä Itä-Suomen yliopistolta seuraaville erikoisaloille:
Akuuttilääketiede 4h
Anestesiologia ja tehohoito 4h

Workshop toteutetaan yhteistyössä: