FinnEM 2022

Jäihin uponneen pelastaminen & hypotermisen potilaan hoito

Tässä workshopissa seuraamme rannalta/laiturilta Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen ammattilaisten suorittaman jäistä pelastamisen demon. Tämän jälkeen kun potilas on tuotu rantaan, ryhmä jakautuu ensihoidon ja päivystyksen simulaatiopisteisiin, jossa harjoittelemme hypotermisen potilaan hoitoa simulaatioissa moniammatillisin tiimein. Simulaatiot järjestetään sekä PK-pelastuslaitoksen ambulansseissa ja sisätiloissa.

Kouluttajat

Koulutus toteutetaan moniammatillisen työryhmän kesken, johon kuuluu niin pintapelastajia, ensihoitajia ja ensihoitolääkäreitä. Jäistä pelastamisen demo tehdään yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Koordinaattorit

Reetta Rönkkö

Akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri, ensihoitolääkäri

Jukka Kettunen

Ensihoidon Lehtori
Metropolia AMK
ALS-Kouluttaja

Workshopista saa todistuksen ja erikoistuville lääkäreille haemme erikoistumispisteitä Itä-Suomen yliopistolta seuraaville erikoisaloille:
Akuuttilääketiede 4h
Anestesiologia ja tehohoito 4h

Mukana toteuttamassa