FinnEM 2022

Miksi Repositio ja kipsaus?

Sopii päivystyksissä ja ensihoidossa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille.

Repositiot ovat merkittävä osa päivystysten immobilisaatiohoitoa.

Toimenpiteen hyvällä toteutuksella voidaan säästää kustannuksia ja välttää jopa operatiivinen hoito.

Sujuva yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on edellytys onnistumiselle.

Rutiinitoimenpiteisiin liittyy aina riskejä, jopa enemmän kuin harvemmin toteutettuihin.

Miten työskentelemme?

Käytännönläheistä monimuoto-opiskelua parhaimmillaan.

Jaamme toimintatapojamme ja kokemuksia ryhmän jäsenten välillä.

Rennosti keskustellen ja yhdessä harjoitellen, ilon kautta suurella sydämellä-

Opetus rakentuu toimenpiteiden harjoittelun ympärille.

Käymme läpi seuraavien murtumien/traumojen repositiot ja immobilisaatiohoidot:

Yläraaja:
Värttinäluun alaosan murtuman repositio
Kyynärnivelen luksaation repositio
Olkanivelen luksaation repositio

Alaraaja:
Nilkan murtumaluksaation repositio
Patellaluksaation repositio
Lisäksi ennen kurssia täytettävän kyselyn perusteella lisäämme läpikäytäviin murtumiin/immobilisaatiohin 2-3 eniten toivottua murtumaa/vammaa.

Mitä jää käteen?

Repositiotoimenpiteiden kulku tulee tutuksi. Saan lisää valmiuksia työskennellä osana moniammatillista hoitotiimiä ja sujuvoittaa toimenpiteiden kulkua.

Opin tunnistamaan riskitekijöitä liittyen toimenpiteisiin.

Keinoja tunnistaa ja turvata yksilöllinen hoito repositiotoimenpiteiden aikana.

Runsaasti käytännönläheistä kokemusperäistä tietoa kolleegoilta.

Kouluttajat

Antti Haataja

Kipsimestari

Santtu Holopainen

Kirurgian erikoistuva lääkäri, HUS

Workshopista saa todistuksen ja erikoistuville lääkäreille haemme erikoistumispisteitä Itä-Suomen yliopistolta seuraaville erikoisaloille:
Akuuttilääketiede 4h
Yleislääketiede 4h
Kirurgian runkokoulutus 4h
Työterveystiede 4h